Spotkaj się z nami online na 30-minutową kawę i porozmawiaj o tym, co nasza platforma może Ci zaoferować oraz jak możesz wykorzystać nasze narzędzia

Spis treści

Polityka prywatności

Obecnie prowadzenie biznesu nie może obejść się bez użycia narzędzi IT oraz zasobów Internetu z jednej strony i przetwarzania danych osobowych z drugiej. Dlatego tak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo danych i szanowanie prywatności. Tak jest także w naszej firmie. Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych naszych klientów, pracowników i kontrahentów oraz szanujemy ich prywatność. Z tego powodu każda korespondencja kierowana do nas (także drogą elektroniczną poprzez e-mail) jest przez nas chroniona, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz portal lub kontaktuje się z nami w inny sposób, wiedział, jak chronimy jego prywatność i w jaki sposób może sam ją chronić. Dlatego warto zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

Informujemy równocześnie, że zastrzegamy sobie prawo modyfikacji niniejszej Polityki w zależności od zmienianych okoliczności zewnętrznych, stosowanych rozwiązań prawno–organizacyjnych czy też narzędzi IT (w tym zabezpieczenia/cyberbezpieczeństwa).

Wyjaśnienia umieszczone w niniejszym dokumencie są także wypełnieniem obowiązku informacyjnego wskazanego w art. 13 i ewentualnie art. 14 RODO.

Jakie pojęcia wielokrotnie znajdziesz w Polityce?

 1. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca portal (serwis lub stronę internetową),, lub korzystająca z oferowanych przez Administratora usług jak również osoby uczestniczące w procesie rekrutacji.
 2. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Simply4net sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Szelągowska 49 o numerze REGON 3024649290, NIP 9721244748, zarejestrowana w KRS pod numerem 00004901595.
 2. Administrator prowadzi serwisy internetowe (portale, strony) pod adresem https://getbuybox.com, https://www.books4business.pl oraz https://100shoppers.com. Pamiętaj, że odwiedzając portal, prowadzoną przez nas stronę internetową, wysyłając formularz z zapytaniem lub formularz rejestracyjny, kierując do nas korespondencję, także korespondencję elektroniczną, akceptujesz zasady niniejszej Polityki Prywatności. Co prawda aby przeglądać zawartość ww. strony nie trzeba podawać żadnych danych osobowych tym niemniej jeśli chcesz Użytkowniku korzystać z naszych usług powinieneś zaakceptować niniejszą Politykę Prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszych portali internetowych lub prowadzonej strony internetowej. Z pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym portalu Użytkownik może zostać przekierowany do innej strony www., gdzie będzie obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 4. Korzystamy także z mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter), gdzie można zaleźć informacje o nas i komunikować się z nami. Jednakże zasady ochrony danych osobowych w tych mediach zostały uregulowane oddzielnie – przez ich właścicieli. Warto zapoznać się z zasadami ochrony danych na tych portalach (Polityki Prywatności, Polityki cookies).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym np. podanie loginu i hasła Użytkownika jest niezbędne do skorzystania z niektórych usług ww. portali a podanie danych wymaganych na formularzu rejestracyjnym (np. dotyczącym Newslettera) lub kontaktowym oraz nieobowiązkowych danych podczas procesu rekrutacji wymaga udzielenia zgody Użytkownika na ich przetwarzanie. Jeśli Użytkowniku odmówisz podania danych lub udzielenia zgody nie będziemy mogli realizować wobec Ciebie tych usług lub nie będziemy mogli uwzględnić Twoich danych w trakcie rekrutacji.
 6. W przypadku newslettera istnieje możliwość rezygnacji w każdym czasie z jego otrzymywania poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxa w ustawieniach konta, napisanie do Administratora (np. na adres hello@buybox.pl)  lub kliknięcie na odpowiedni link w dowolnym newsletterze.
 7. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione przez Administratora z nadanymi odpowiednimi uprawnieniami.
 8. System ochrony danych osobowych, funkcjonujący u Administratora jak i poszczególne zastosowane rozwiązania są regularnie poddawane przeglądom i w razie potrzeby są aktualizowane (tego rodzaju działania są także dokonywane na bieżąco – przede wszystkim dotyczy to zabezpieczeń technicznych).
 9. Dlatego też Twoje dane osobowe są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przetwarzane przez nas nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Tym niemniej nasze serwisy korzystają także ze statystyk Google Analytics. Pozwala to nam poznać te treści dostępne w Serwisie, które były dla Ciebie Użytkowniku najbardziej interesujące – dostarcza to nam wiedzy co do tego, która strona Serwisu cieszy się największym zainteresowaniem. Pozwoli to wyjść naprzeciw Twoim oczekiwaniom i potrzebom. Korzystając ze stron serwisu zgadzasz się na analizowanie tych danych przez Google Analytics w tym zakresie.
  W tym przypadku jednak nie przetwarzamy danych osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na takie działania, możesz wyłączyć odpowiednie ustawienia z poziomu swojej przeglądarki lub pobrać odpowiednią wtyczkę dostępną pod tym adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.Analizując zebrane dane możemy kierować do osoby fizycznej korzystającej z naszych usług spersonalizowane informacje handlowe związane z naszymi usługami, jak również sugestie tworzone w oparciu o pozyskane dane. Takie działania odbywają się w sposób zautomatyzowany za pomocą dostępnych narzędzi marketingowych lub analitycznych dostępnych np. w serwisie Facebook. Skorzystanie przez daną osobę z takich spersonalizowanych informacji handlowych lub sugestii jest dobrowolne.
 11. Osoby odwiedzające mogą przeglądać portale bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 1. W związku z prowadzeniem portali internetowych jak i stron firmowych w mediach społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn) zbieramy, gromadzimy i wykorzystujemy (przetwarzamy) następujące dane osobowe ujęte w kategorie: Danych Klientów i Użytkowników Klientów):
  1. Imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, numer konta bankowego, nazwa firmy (jeżeli jest to konto firmowe), numer NIP (jeżeli jest to konto firmowe), adres URL strony internetowej, adres IP – dotyczy https://getbuybox.com oraz https://100shoppers.com.
  2. Imię, adres email, numer IP – dotyczy https://www.books4business.pl.
  3. Informacje o fakcie odwiedzenia naszej strony oraz o tym, jak użytkownik trafił na naszą stronę, procesowane z wykorzystaniem technologii cookies.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 1. Dane te (np. imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu adres strony internetowej na której wyświetlają Państwo nasz widżet lub inne informacje reklamowe) gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych usług reklamowych oraz koniecznością odpowiedzi na pytanie skierowane do nas poprzez formularz kontaktowy.
 2. Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy oraz niekiedy treść zapytania osób korzystających z naszych formularzy kontaktowych lub treść wpisu pod blogiem dokonanego przez Użytkowników.
 3. Dane osobowe zbierane od Użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie/zgłoszenie zainteresowania naszymi usługami lub produktami. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu w celu zgromadzenia potrzebnej informacji.
 4. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę (jak i naszych stron w ww. mediach społecznościowych) docierają do nas w postaci statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiegokolwiek konkretnego Użytkownika – osoby fizycznej. Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści oraz do ich udoskonalania.
 5. Dane gromadzone w celach marketingowych służą m.in. późniejszemu wyświetlaniu naszych reklam w serwisach internetowych oferujących taką możliwość.
 6. Dane osobowe, w związku z procesami rekrutacji są przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (Kodeks pracy) lub podawane dobrowolnie przez zainteresowanych pracą u Administratora – w przypadku danych dodatkowych, niewymaganych przez przepisy prawa.

Podstawy prawne przetwarzania przez nas danych.

 1. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO (na podstawie zgody Użytkownika)- w celu realizacji procesu rekrutacji (w tym przyszłych) – chodzi o dane dodatkowe, przesłania informacji handlowych, marketingowych, wysyłania newslettera, zbadania opinii o poziomie zadowolenia;
  2. 6 ust. 1 lit. a RODO- dane przetwarzane, w tym gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie oraz służące do celów marketingowych, przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie;
  3. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy z naszymi Klientami, umożliwienia korzystania z naszych usług określonych w Regulaminie jako wydawca, sklep lub producent, w tym m.in. w celu udostępnienia Ci widżetu lub innych informacji reklamowych do zamieszczenia na Twojej stronie internetowej. Ponieważ dane te są niezbędne w celu utrzymania konta w portalu/stronie oraz dla poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług poprzez portal i aby tego dokonywać prowadzimy analizę aktywności Użytkowników, ich preferencji, marketingu produktów lub usług własnych a także w przypadku przekazania do nas wypełnionego formularza kontaktowego – przesłanie zapytania przez formularz odczytujemy jako wolę nawiązania z nami współpracy. Podobnie jest w przypadku danych zwartych w komentarzach do blogów funkcjonujących na naszych stronach internetowych – ich przetwarzanie jest uzależnione od wcześniejszego zarejestrowania się Użytkownika, czyli akceptacji regulaminu usługi a tym samym zawarciu Umowy z nami;
  4. 6 ust. 1 lit. c RODO- w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  5. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (na podstawie uzasadnionego interesu Administratora)– w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń i realizacji marketingu bezpośredniego.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, przedawnienie roszczeń, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania cookies jest uzależniony np. od rodzaju plików zbieranych – można to sprawdzić w ustawieniach przeglądarki.
 2. Ponadto, w przypadku zatrudnienia, dane dodatkowe (czyli niewymagane przez przepisy prawa, w tym prawa pracy) przetwarzamy (w tym przechowujemy) zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (w tym przez okres świadczenia pracy, przez okres niezbędny do zakończenia procesu naboru, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty wyłonienia odpowiedniego kandydata do pracy). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji będą one przetwarzane nie dłużej niż do końca drugiego roku kalendarzowego licząc od dnia aplikacji.
 3. Dane pozyskane w związku z reklamacją będziemy przetwarzać tak długo, dopóki nie rozstrzygniemy reklamacji, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. W przypadku newslettera będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, dopóki nie wyrazisz woli zaprzestania jego otrzymania.
 5. Rozmowy przeprowadzone za pośrednictwem poczty mailowej lub okna czatu umieszczonego na naszej stronie będziemy archiwizować tak długo, dopóki nie zrealizujemy przedstawionego zadania, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 6. Dodatkowo, odrębne przepisy obligują nas do przechowywania Twoich danych przez okres przewidziany prawem, np. obowiązek legitymowania się dokumentami finansowymi (faktura, rachunek) wynikającymi z przepisów podatkowych.
 7. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 8. Dane służące do badania aktywności Użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności naszym Partnerom (np. w przypadku organizacji lub współorganizacji wydarzeń biznesowych przez Administratora), dostawcom i producentom odpowiedzialnym za obsługę/aktualizację/dostawę systemów informatycznych, strony internetowej (np. hostingodawca, producent oprogramowania wykorzystywanego przez Nas do administrowania portalem) i innym podmiotom takim jak firmy świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie, dostawcom serwisów rekrutacyjnych. Są to w szczególności:
  • Intercom R&D Unlimited Company z siedzibą w Irlandii Stephen Court, 18- 21 St. Stephen’s Green, Dublin 2 (https://www.intercom.com) oraz User.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (https://user.com), które pomagają nam w komunikowaniu się z Tobą online, a także w wysyłce newsletterów.
  • Web Innovative Software sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław (https://wfirma.pl) oraz COMARCH SA z siedzibą w Krakowie, przy al. Jana Pawła II (https://www.erpxt.pl), które dostarczają nam rozwiązań informatycznych w sektorze księgowości.
  • Pipedrive OU z siedzibą w Estonii Paldiski mnt 80, 10617 Tallinn (https://www.pipedrive.com), która dostarcza nam usługę do zarządzania relacjami z naszymi klientami.
  • Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, przy Merrion Road, Dublin 4, za pośrednictwem której prowadzimy kampanie marketingowe, oraz komunikację.
  • SWLEX Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Szelągowskiej 49, 61-626 Poznań, która prowadzi dla nas księgowość i obsługę prawną.
 2. W naszej działalności wykorzystujemy także inne rozwiązania informatyczne służące do zapewnienie wysokiej jakości naszych usług, m.in.: Hotjar – system do monitorowania wykorzystywania działalności serwisów, Disqus – narzędzie do komentowania wpisów na blogu, Tradedoubler –  aplikacja służąca do obsługi reklam (Books4business).
 3. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) a decyzje dotyczące danych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Jednakże w szczególnych przypadkach dane te mogą być przekazane poza EOG lecz tylko i wyłącznie do organizacji przestrzegających zasad ochrony danych, wskazanych w RODO (np. klauzule umowne, reguły korporacyjne) i/lub mających siedzibę w krajach uznanych za bezpieczne przez Komisję Europejską dla ochrony danych osobowych uzgodnionych.
 4. Nie współpracujemy z podmiotami, które nie dają rękojmi należytej ochrony danych osobowych, a w szczególności z podmiotami z terytorium EOG, które nie przestrzegają wymogów RODO.

Polityka Cookies

 1. Witryny używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czasu pokazywania komunikatów na stronie, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie strony zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzi firmy Google oraz WordPress.
 4. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy sesyjne pliki cookies, które przechowywane są na Państwa urządzeniu tak długo, dopóki Państwo nie wylogują się z Serwisu lub nie zostanie wyłączona przeglądarka internetowa którą Państwo użytkują. Korzystamy także z plików Cookies „stałych”, które znajdują się na Państwa urządzeniu, dopóki nie zostaną usunięte.
 6. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:
  • Internet Explorer – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookiesin-internet-explorer-9
  • Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Opera – http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
  • Chrome –  http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 8. Artykuły umieszczane w naszych serwisach mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.
 9. Witryny mogą zbierać informacje o Użytkowniku, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować Twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.
 10. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, po to by oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie/serwisie. Aby móc ze sobą powiązać działania, które Użytkownicy wykonują w czasie różnych sesji, w pliku cookie zapisane są informacje dotyczące konfiguracji i typu przeglądarki internetowej. Informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z naszej witryny, możemy udostępniać partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Użytkownika lub uzyskanymi podczas korzystania przez Użytkownika z ich usług (zgodnie z ich politykami prywatności i cookies).

Uprawnienia Użytkownika

 1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, uzyskania ich kopii,  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć w formie pisemnej lub drogą mailową na wskazane poniżej dane kontaktowe Administratora.
 4. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać czego dotyczy żądanie. W szczególności z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek i jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie.
 5. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Prawa autorskie​

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, właścicielem praw autorskich do treści opublikowanych w serwisie internetowym jest Administrator. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna oraz układ treści prezentowanych w Serwisach. O ile nie zaznaczono inaczej, treści opublikowane w Serwisach można przetwarzać bez uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu z zastrzeżeniem, że nie mogą być one przedmiotem obrotu komercyjnego jako samodzielne produkty oraz pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia, np. https://getbuybox.com.
 2. Administrator udziela zgody na wykorzystanie treści zawartych serwisie (w całości lub fragmentach) we wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  1. kopiowanie,
  2. drukowanie,
  3. powielanie w formie cyfrowej,
  4. zamieszczanie w ogólnodostępnych serwisach internetowych,
  5. cytowanie w pracach własnych.

Dane kontaktowe Administratora

 1. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które w związku z tym Ci przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail hello@buybox.pl; lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
Wiemy, że jesteśmy odpowiedzialni za ochronę danych powierzonych nam przez Użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy poważnie. Dlatego dbamy o to, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz sprawdzamy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy odpowiednie techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.