BUY.BOX

Pomoc i porady

Pobieranie danych transakcji

Aktualizacja: 8 miesięcy temu

URL wywołujący:https://api.buybox.click/api/v1/spaces/{spaceId}/transactions?transaction={transactionId}&campaign={campaignId}&from={dateFrom}&to={dateTo}&page={page}&per-page={rowsPerPage}&api-token={ApiKey}

gdzie:

 • {spaceID} – identyfikator twojej strony (do pobrania z panelu wydawcy) 
 • {campaignID} – identyfikator programu partnerskiego; jeżeli chcesz pobrać transakcje dla wszystkich sklepów, pomiń ten parametr
 • {transactionId} – identyfikator pojedynczej transakcji 
 • {dataFrom} – data początkowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {dataTo} – data końcowa zakresu, z jakiego chcesz pobrać dane (format RRRR-MM-DD)
 • {ApiKey} – klucz uwierzytelniający wygenerowany w panelu wydawcy 
 • {page}, {rowsPerPage} – zwracane wyniki ograniczone są domyślnie do 50 pozycji; korzystając z parametru page można pobrać kolejne strony wyników, a parametrem per-page można zmienić liczbę pozycji na stronie

Zwracane dane (JSON):

 • transId – identyfikator transakcji 
 • amount – wartość transakcji 
 • date – data transakcji 
 • spaceId – identyfikator Twojej strony 
 • campId – identyfikator sklepu 
 • status – status prowizji („new”, „accept”, „reject”)
 • publisherCommissionAmount – wartość prowizji 
 • abpar1, abpar2, abpar3 – wartości parametrów abpar 
 • count – liczba dostępnych stron wyników