BUY.BOX

Pomoc i porady

Skrypty sklepowe

Jak zintegrować swój sklep z naszą platformą
Aktualizacja: 5 miesięcy temu

Aby zintegrować się z naszym systemem musisz zaimplementować w swoim sklepie nasze skrypty. Służą one do poprawnego rejestrowania transakcji i naliczania prowizji odpowiednim partnerom. 

Uwaga! Rejestrowanie transakcji dotyczy tylko transakcji realizowanych z przekierowania widgetu BUY.BOX. 

1. Skrypt ładujący

Standardowy

<script type="text/javascript">
"use strict";(function(scriptUrl,campaignId){if(!window.bb){window.bb=function(){
for(var _len=arguments.length,params=Array(_len),_key=0;_key<_len;_key++){
params[_key]=arguments[_key]}return window.bb.q.push(params)};window.bb.q=[]
;window.bb.campaignId=campaignId;var script=document.createElement("script")
;var firstScript=document.getElementsByTagName("script")[0];script.async=true
;script.src=scriptUrl;firstScript.parentNode.insertBefore(script,firstScript)}
})("https://shop-js.buybox.click/js/bb-shop.min.js", {your-shop-ID},0);
</script>

Parametry :

 • {your-shop-ID} to unikalny identyfikator sklepu
 • Parametr trackingu wynosi domyślnie wartość zero:  {your-shop-Id},0);  
 • Parametr bez trackingu wynosi wartość jeden:  {your-shop-Id},1); 

Skrypt ten powinien być umieszczony w nagłówku każdej strony sklepu. Odpowiada za rozpoznawanie parametrów przekazywanych w ramach przekierowania z widgetu i za ustawianie cookie pozwalającego później powiązać transakcję z serwisem, z którego przekierowany został użytkownik.

Po umieszczeniu go na stronach sklepu i przejściu z BB do sklepu wśród ciasteczek w przeglądarce powinny pojawić się ciasteczka o nazwie bbuuid, bb_session_track i bb_track.

2. Skrypt raportujący wyświetlenie produktu 

<script type="text/javascript">
  bb("productView", { "productId": "{your-product-id}" })
</script> 

Parametry :

 • {your-product-ID} to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML. 

Skrypt zgłaszający nam wyświetlenie strony konkretnego produktu. Skrypt powinien być umieszczony na każdej stronie produktowej.

3. Skrypt raportujący zamówienie / transakcję

<script type="text/javascript">
bb("order", { "orderId": "{your-order-id}", "products": [
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}},
  ...
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}}
]});
</script>

Parametry:

 • {your-order-ID} to identyfikator zamówienia / transakcji w sklepie
 • {your-product-ID} to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML
 • {item-quantity} to liczba zamówionych produktów
 • {item-gross-price} to cena jednostkowa produktu brutto 
 • {your-commission-id} to identyfikator prowizji jaka ma być naliczana od sprzedaży danego produktu; identyfikatory prowizji generowane są w panelu

Skrypt zgłaszający nam zamówienie / transakcję, wraz z informacją o zamówionych produktach i szczegółach rozliczeniowych (prowizje). Należy go umieścić na stronie potwierdzenia zamówienia (ostatnia strona procesu zakupowego).

Ważne!

Skrypt można bezpiecznie dodać do każdej transakcji – przed rejestracją zamówienia skrypt sprawdza czy użytkownik przyszedł z naszego widgetu (sprawdza czy są ustawione odpowiednie ciasteczka).

W przypadku rozliczeń bazujących na prowizjach w modelu CPA skrypt raportujący nie musi zawierać szczegółów zamówienia i upraszcza się do postaci:

<script type="text/javascript">
bb("order", { "orderId": "{your-order-id}", "commissionId": {your-commission-id} });
</script>

Uwaga! Wszystkie skrypty muszą działać na stronach w ramach tej samej domeny!

Uwaga! W przypadku rozliczeń wg kwot netto w skrypcie należy dodać dodatkowy parametr ‘net’, np:

<script type="text/javascript">
bb("order", { "orderId": "{your-order-id}", "products": [
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}, "net": {item-net-price}},
  ...
  { "productId": "{your-product-id}", "quantity": {item-quantity}, "commissionId": {your-commission-id}, "gross": {item-gross-price}, "net": {item-net-price}}
]});
</script>

Wykorzystywane pliki cookies

 • bb_session_track to ciastko używane do identyfikacji konkretnego użytkownika w ramach pojedynczej sesji od przejścia z naszego widgetu do zakończenia wizyty w sklepie (czas życia — bieżąca sesja)
 • bb_track to ciastko wykorzystywane do identyfikacji użytkownika poruszającego się w całej naszej sieci (czas życia — jak najdłużej, domyślnie rok)
 • bbuuid to ciastko stosowane do identyfikacji ostatniego przekierowania z widgetu do sklepu; służy do rejestracji transakcji oraz poprawnego naliczenia prowizji odpowiedniemu partnerowi (czas życia — zgodnie z ustaleniami)