BUY.BOX

Pomoc i porady

Wypłata prowizji

Sprawdzanie stanu konta oraz generowanie wypłat
Aktualizacja: 8 miesięcy temu

Jeżeli chcesz wypłacić zgromadzone środki lub sprawdzić stan swoich finansów, zaloguj się do swojego konta, a następnie przejdź do zakładki Ustawienia > Finanse.

Znajdziesz tutaj podsumowanie swoich prowizji w podziale na trzy kategorie:

  • Prowizja otwarta to suma prowizji, które nie zostały jeszcze zwalidowane przez sklepy.
  • Prowizja zaakceptowana to suma prowizji, które zostały już zaakceptowane przez sklepy, ale jeszcze przez nie nie opłacona.
  • Prowizja do wypłaty to suma prowizji gotowych do wypłaty (zaakceptowanych i rozliczonych ze sklepami).

Poniżej podsumowania prowizji możesz sprawdzić historię swoich wypłat oraz przesłane nam dokumenty wraz z ich kwotą, aktualnym statusem czy terminem płatności.

Generowanie wypłaty

Jeżeli w prowizji do wypłaty uzbierasz minimum 50 zł, będzie możliwe wygenerowanie płatności. W podsumowaniu Twoich prowizji pojawi się button Wypłać. Kliknij w niego, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami. 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i nie prowadzisz działaności, po kliknięciu w button Wypłać nastąpi przekierowanie do generatora rachunku. Sprawdź swoje dane, a następnie kliknij button Zapisz. Utworzony zostanie dokument PDF z Twoim rachunkiem, który możesz pobrać w Historii płatności.

Ważne! Rachunek wystawiony będzie w kwocie brutto, co oznacza, że po Twojej stronie jest konieczność rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z najbliższym Urzędem Skarbowym. Wynagrodzenie otrzymujesz za WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ, co oznacza, że rozliczenie podatku odbywa się na podobnej zasadzie, jak np. w przypadku wynajmu mieszkania. 

Firmy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, po kliknięciu w button Wypłać nastąpi przekierowanie na stronę generatora płatności. Przygotuj dokument zgodnie z informacjami tam zawartymi, a następnie w formularzu podaj jego numer oraz załaduj gotowy plik PDF. Na koniec kliknij Zapisz.