BUY.BOX

Pomoc i porady

Instrukcja dla platformy IdoSell

Aktualizacja: 1 tydzień temu

Aby zintegrować się z naszym systemem musisz zaimplementować w swoim sklepie nasze skrypty. Służą one do poprawnego rejestrowania transakcji i naliczania prowizji odpowiednim partnerom.

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, które ułatwią Ci poprawną implementację.

☝️Po ostatnie aktualizacji dokumentacji przez IdoSell (IAI) zaleca się:

 • przełączenie opcji „Wczytaj dodatek na stronie” na wartość „razem z treścią strony (może spowolnić ładowanie strony)”. Należy to zrobić w przypadku skryptu głównego, jak i skryptu rejestrującego sprzedaż.
 • użyj modułu Dodatki HTML i JavaScript dostępnego w swoim panelu IdoSell.

Ważne!

 • Skrypt raportujący zamówienie nie zadziała, jeżeli przed nim nie będzie załadowany główny skrypt ładujący.
 • Nasz skrypt jest asynchroniczny i nie wpływa na ładowanie się strony.

Skrypt ten powinien być umieszczony w nagłówku każdej strony sklepu. Odpowiada za rozpoznawanie parametrów przekazywanych w ramach przekierowania z widgetu i za ustawianie cookie pozwalającego później powiązać transakcję z serwisem, z którego przekierowany został użytkownik.

1. Skrypt ładujący

<script type="text/javascript">
"use strict";(function(scriptUrl,campaignId){if(!window.bb){window.bb=function(){
for(var _len=arguments.length,params=Array(_len),_key=0;_key<_len;_key++){
params[_key]=arguments[_key]}return window.bb.q.push(params)};window.bb.q=[]
;window.bb.campaignId=campaignId;var script=document.createElement("script")
;var firstScript=document.getElementsByTagName("script")[0];script.async=true
;script.src=scriptUrl;firstScript.parentNode.insertBefore(script,firstScript)}
})("https://shop-js.buybox.click/js/bb-shop.min.js", {your-shop-NNN});
</script>

Parametry:

{your-shop-NNN} to unikalny identyfikator sklepu

Po umieszczeniu skryptu na stronach sklepu i przejściu z widgetu BUY.BOX do sklepu, wśród ciasteczek w przeglądarce powinny pojawić się ciasteczka o nazwie bbuuid, bb_session_track i bb_track.

2. Skrypt raportujący wyświetlenie produktu

<script type="text/javascript">
bb("productView", { "productId": "[iai:itemcardpage_product_id]" })
</script> 

Parametry:

[iai:itemcardpage_product_id] to identyfikator produktu zgodny z identyfikatorem oferty przekazywanej nam w pliku XML.

Skrypt zgłaszający nam wyświetlenie strony konkretnego produktu. Skrypt powinien być umieszczony na każdej stronie produktowej.

3. Skrypt raportujący zamówienie/transakcję

Skrypt zgłaszający nam zamówienie / transakcję, wraz z informacją o zamówionych produktach i szczegółach rozliczeniowych (prowizje). Należy go umieścić na stronie potwierdzenia zamówienia (ostatnia strona procesu zakupowego).

Upewnij się, czy poniższe nazwy zmiennych dla: orderId, productId, quantity, gross nadal są aktualne dla platformy IdoSell.

<script type="text/javascript">
bb("order", {
  "orderId": "[iai:order_sn]", 
  "products": [
  [iai:foreach_products_begin]
  {
   "productId":"[iai:product_id]", 
   "quantity": [iai:product_count],
   "commissionId": XXX, 
   "net": [iai:product_price_net] , 
   "gross": [iai:product_price_gross_float], 
   "currency": "[iai:product_currency]" 
  }
  [iai:foreach_products_end]
  ]
});
</script>

Parametry:

XXX to identyfikator prowizji jaką ma być naliczana od sprzedaży danego produktu; identyfikatory prowizji generowane są w panelu

Pole net jest wymagane tylko w przypadku rozliczeń opartych na kwotach netto.

☝️W przypadku rozliczeń wg kwot netto, w panelu należy ustawić odpowiednią flagę w ustawieniach sklepu, a w zamówieniu należy dodać dodatkowy parametr ‘net’.

Ważne! Wszystkie skrypty muszą działać na stronach w ramach tej samej domeny!

Wykorzystywane pliki cookies

bb_session_track to ciastko używane do identyfikacji konkretnego użytkownika w ramach pojedynczej sesji od przejścia z naszego widgetu do zakończenia wizyty w sklepie (czas życia — bieżąca sesja)

bb_track to ciastko wykorzystywane do identyfikacji użytkownika poruszającego się w całej naszej sieci (czas życia — jak najdłużej, domyślnie rok)

bbuuid to ciastko stosowane do identyfikacji ostatniego przekierowania z widgetu do sklepu; służy do rejestracji transakcji oraz poprawnego naliczenia prowizji odpowiedniemu partnerowi (czas życia — zgodnie z ustaleniami).

Inne sposoby integracji:

 • Implementacja skryptów w kodzie strony sklepu
 • Google Tag Manager
 • Wtyczka dla platformy Shoper
 • Wtyczka dla oprogramowania PrestaShop